Редакција


Учебна 2021-2022 година

Адреса: ООУ „Лазо Ангеловски“, бул. АСНОМ бр. 192, 1000 Скопје

Телефон: +389 2 2430 324

в.д. Директор: Магдалена Петреска

e-mail на редакција: lazo.angelovski.eu@gmail.com

Главен уредник: Горјан Азманов 9-1

Одговорен уредник и администатор: Љубица Ружинска 

Наставници соработници: Валентина Петрова, Тања Јосимовска, Тања Крстевска, Христина Божиновска

Новинари: Андреа Анакиевска 9-1, Лука Ѓуриќ 9-1, Ана Гривчевска 9-4, Карло Тодоровски 9-4, Драган Божиќ 9-6, Марија Кузмановска 6-1, Ева Ѓуриќ 6-1, Дарија Блажески 5-1, Елена Мицковска 5-1, Ана Станчева 5-1, Мина Симоновска 5-1, Ива Стојановска 5-1, Мила Чибански 5-1Учебна 2020-2021 година

Адреса: ООУ „Лазо Ангеловски“, бул. АСНОМ бр. 192, 1000 Скопје

Телефон: +389 2 2430 324

Директор: Перо Арсеновски

e-mail на редакција: lazo.angelovski.eu@gmail.com

Главен уредник: Горјан Азманов 8-1

Одговорен уредник и администатор: Љубица Ружинска 

Наставници соработници: Валентина Петрова, Милена Игњатова, Тања Јосимовска, Тања Крстевска, Христина Божиновска

Новинари: Андреа Анакиевска 8-1, Лука Ѓуриќ 8-1, Ана Гривчевска 8-4, Карло Тодоровски 8-4, Драган Божиќ 8-6, Марија Поповска 9-1, Ања Џуговска 9-1, Андреј Костовски 9-5, Матеј Зимбаков 5-1, Марија Кузмановска 5-1, Карл Петрушевски 5-1, Ева Ѓуриќ 5-1Учебна 2019-2020 година

Адреса: ООУ „Лазо Ангеловски“, бул. АСНОМ бр. 192, 1000 Скопје

Телефон: +389 2 2430 324

Директор: Перо Арсеновски

e-mail на редакција: lazo.angelovski.eu@gmail.com

Главен уредник: Горјан Азманов 7-1

Одговорен уредник и администатор: Љубица Ружинска 

Наставници соработници: Валентина Петрова, Милена Игњатова, Тања Јосимовска, Тања Крстевска, Христина Божиновска

Новинари: Марко Бишкоски 7-1, Филип Бишкоски 7-1, Теона Ѓорѓиева 7-1, Лука Ѓуриќ 7-1, Ана Гривчевска 7-4, Кристина Стојанова 7-4, Карло Тодоровски 7-4, Јана Томческа 7-4, Драган Божиќ 8-6, Марија Поповска 8-1, Ања Џуговска 8-1, Андреј Костовски 8-5, Теона Милчевска 9-4, Aнастасија Илиевска 9-5