Работилници

Петто одделенците беа ТВ презентери/спикери

На 20.10.2021 година учениците од V-1 одделение учествуваа во работилницата „Како да станам ТВ презенетер/спикер“ која е дел од нашиот Еразмус+ КА229 проект „Млади новинари дене - одговорни дигитални граѓани утре“. Работилницата беше реализирана од страна на нашиот одделенски наставник, Тања Јосимовска.                   Самиот настан беше голем предизвик. Се забележуваше возбудата кај сите ученици затоа што… Continue reading Петто одделенците беа ТВ презентери/спикери

Работилници

Што значи да се биде уредник?

На 14.04.2021 година беше реализирана онлајн работилница „Биди уредник“ (Be an editor) за време на часовите со учениците од VIII-2 и VIII-3 одд. од страна на предметниот наставник,  Љубица Ружинска, која е дел од нашиот Еразмус+ КА229 проект „Млади новинари денес - одговорни дигитални граѓани утре“. Цел на оваа работилница беше да ја разгледаме улогата… Continue reading Што значи да се биде уредник?

Работилници

Работилници за родители за развивање на медиумската писменост

На 22.03.2021 година беа реализирани две работилници за родители за развивање на медиумската писменост во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Млади новинари денес – одговорни дгитални граѓани утре“. Работилниците беа реализирани онлајн преку платформата MS Teams за членовите на Советот на родители. Првата работилница на тема „Позитивна и негативна содржина во медиумите: Медиумско влијание и можности за родителите“  за родителите од одделенска настава беше… Continue reading Работилници за родители за развивање на медиумската писменост

Работилници

Седмооделенците учеа за информативни и кликбејт наслови

На 23.12.2020 година беше реализирана работилницата ”Информативни и кликбејт наслови“ за време на одделенскиот час во VII-6 одд. од страна на одделенскиот раководител, Маја Стојановска. Работилницата е дел од нашиот Еразмус+ КА229 проект „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“. Целта на оваа работилница беше да се објасни разликата помеѓу информативните и кликбејт наслови,… Continue reading Седмооделенците учеа за информативни и кликбејт наслови

Работилници

Осмооделенците диксутираа за приватноста онлајн

На 21.12.2020 година беше реализирана работилницата под наслов ”Приватност онлајн“ за време на одделенскиот час во VIII-1 одд. од страна на одделенскиот раководител, Валентина Петрова. Работилницата е дел од нашиот Еразмус+ КА229 проект „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“. За време на работилницата, ние погледнавме презентација и различни видеа и дискутиравме за тоа како можеме… Continue reading Осмооделенците диксутираа за приватноста онлајн

Работилници

Шестоодделенците во улога на новинари

На 21.12.2020 година беше реализирана работилницата под наслов ”Медија тренинг“ за време на одделенскиот час во VI-6 одд. од страна на одделенскиот раководител, Мирослава Павлова-Аневска. Работилницата е дел од нашиот Еразмус+ КА229 проект „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“. Целта на оваа работилница беше учениците да се запознаат со новинарството, начинот на создавање новинарски текст… Continue reading Шестоодделенците во улога на новинари

Работилници

Учениците од ООУ „Гоце Делчев“ учеа за дигитална драма

На 21.12.2020 година беше реализирана работилница на тема „Дигитална драма“, предвидена во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“. Со цел остварување на планираната меѓуучилишна соработка со основно училиште на локално ниво, работилницата ја реализираше нашиот психолог, Аделина Давидовска , во текот на одделенскиот  онлајн час за учениците од… Continue reading Учениците од ООУ „Гоце Делчев“ учеа за дигитална драма

Работилници

Осмооделенците учеа за дигиталното граѓанство

На 18.12.2020 година беше реализирана работилницата „Одговорни дигитални граѓани“ за време на класниот час во VIII-6 одделение од страна на класниот раководител, Тања Крстевска. Работилницата е дел од нашиот Еразмус+ КА229 проект „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“. За време на онлајн работилницата ние се запознавме поимот за дигитално граѓанство и сите елементи кои… Continue reading Осмооделенците учеа за дигиталното граѓанство

Работилници

Учениците од ООУ,,Љубен Лапе” учеа за моќта на сликата

На 18.12.2020 година беше реализирана  работилницата „Моќта на сликата“-улогата на фотографијата во медумската содржина, предвидена во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“. Со цел остварување на планираната меѓуучилишна соработка со основно училиште на локално ниво, работилницата ја реализираше Магдалена Петреска, одделенски наставник во ООУ,,Лазо Ангеловски” , во текот на… Continue reading Учениците од ООУ,,Љубен Лапе” учеа за моќта на сликата

Работилници

Деветтоодделенците учеа како да се справат со лажни вести

На 16.12.2020 година на нашиот одделенски час во IX-3 одделение се запознавме со начинот на Справување со лажните вести преку работилницата која е дел од нашиот Еразмус+ КА229 проект „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре. Работилницата беше реализирана онлајн од страна на нашиот класен раководител, Елена Кузмановска.  На почеток на работилницата продискутиравме за неколку… Continue reading Деветтоодделенците учеа како да се справат со лажни вести